shou页>产品中xin

LUM超xi立式mo粉机

产品简jie:LUM系列超xi立式mo是澳门网站zhu册就送cai金de重工以30niansi代mo机yan发制造经验为yi托,以LM立mo为ji础,yin进德guo超xi立modemo辊jishu,设计kai发de一kuanxin型超xi粉mo设备,可guang泛应用于方解石、大理石、石灰石、重钙、滑石、重晶石、白云石等非金属矿物超xi粉mo加工,是大型非金属矿制粉gui模化jian厂tuijian设备。

应用范围:tan酸钙粉sui加工、石膏粉加工、电厂脱liu、非金属矿制粉、煤粉制备等

物 料:石灰石、方解石、tan酸钙、白云石、重晶石、滑石、石膏、辉lv岩、石英石、膨润土等

24xiaoshi热线电话:400-655-9906